از این قلم

این روزها این مطالب از این قلم منتشر شده است:

1)      فصلنامه ادبی پاد، شماره پنجم، بهار 93 صفحه73

شعر منظر ممنوع

2)      فصلنامه ادبی سیمرغ، شماره 14، پاییز 93 صفحه159 تا 163

چهار داستان کوتاه

3)      روزنامه آفتاب یزد، شماره 4206، چهارشنبه 12آذر 93 خورشیدی صفحه  10

یک گفتگوی تلسکوپی با ماریوبارگاس یوسا با نام «وقتی می نویسم خودم را تکثیر می کنم»

بازنشر: سایت راهنمای کتاب: راهک

http://raahak.com/

4)      روزنامه آفتاب یزد، شماره 4217، چهارشنبه 26آذر 93 خورشیدی صفحه  8 و 9

آن چیز شاید فصل تمییز غریبگی، نقد داستان (نمازخانه ی کوچک من) از هوشنگ گلشیری.

بازنشر: سایت راهنمای کتاب: راهک

این روزها این مطالب درباره این قلم منتشر شده است:

1)      روزنامه آفتاب یزد، شماره 4233، چهارشنبه 17 دی 93 خورشیدی صفحه 9

«بادکنک آبی» به ما می‌گوید: شعر هنوز هم حقیقت دارد

نقد پدیدارشناسانه دفترِ شعر «یک بادکنک آبی»، از علی نجات غلامی

 بازنشر: سایت راهنمای کتاب: راهک

2)      روزنامه آرمان امروز، شماره 2673، شنبه 4 بهمن 93 خورشیدی صفحه  7

عمق آبی سنگین تحمل پذیر هستی

یادداشتی درباره کتاب شعر «یک بادکنک آبی»، از تورج داروگری

باز نشر: سایت بلوط

عمق آبی سنگین تحمل پذیر هستی / تورج داروگری /

یادداشتی درباره کتاب شعر «یک بادکنک آبی»، محمدرضا کلهر

/ 0 نظر / 23 بازدید