اینا خبرگزاری کتاب و خبر و انتشار یک شعر از دفتر ( وباد ، ذهن منتشر شاعر )

خبر دفتر شعر « وباد ذهن منتشر شاعر»

http://www.tkda.ir/bookview.aspx?bookid=1602852

شعری از دفتر شعر « وباد ذهن منتشر شاعر» در ایبنا

http://www.javanemrooz.com/news/newsreader/ibna/show-2928593.aspx

ایبنا - خواندن یک صفحه از‌‌ یک کتاب را می‌توان چند گونه تعبیرکرد؛ چیدن شاخه گلی از یک باغ، چشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی، لحظه‌ای همدلی با اهل دل، استشمام رایحه‌ای ناب، توصیه یک دوست برای دوستی با دوستی مهربان و...

صندلی‌ها و شاعران

من از آبی آسمان برایت می‌گویم

تو به سایه‌ی تندیس‌هایی کز باد ساخته‌ای  فکر می‌کنی!

ـ صندلی‌های چیده برگرد میزی چوبی

و شاعران سرخوش شعر می‌خوانند

تو از سایه‌ی تندیس‌هایی کز باد ساخته‌ای برایم می‌گویی

من به آبی آسمان فکر می‌کنم

×××

صندلی‌های واژگون بر میزگرد چوبی

و صحبت گل انداخته‌ی شاعران سرخوش

در پایین رفتن از پله‌های انجمن ادبی متروک...

×××


صفحه 29/ و باد، ذهنِ منتشرِشاعر(دفتر شعر)/ محمدرضا کلهر/ نشر داستان/ چاپ اول/ سال 1391

http://www.javanemrooz.com/news/newsreader/ibna/show-2928593.aspx

/ 0 نظر / 16 بازدید