توزیع کتاب های : و باد ، ذهن منتشر شاعر و ؛صد لحظه ی روشن از سرزمین تاریک من

توزیع کتاب های :« و باد ، ذهن منتشر شاعر »و ؛«صد لحظه ی روشن از سرزمین تاریک من»همزمان با تهران درغرب کشور آغاز شد.


/ 0 نظر / 18 بازدید