به‌ یادآر از سالی که گذشت، و فراموش کن... / محمدرضا کلهر

یادداشت نوروزی منتشر در هفته نامه «دیار کهن کردستان» و «سایت بلوط»

http://www.balout.ir/naghd/1393_01/001319.php

و نیز انتشار داستان «خیره شدن» در نشریه «کاغذ کاهی نو»

/ 0 نظر / 19 بازدید