آرام آرام نوای کمانچه‌ای آبی آمد! محمدرضا کلهر

سوگمرگ «شیرکو بی کس»

آرام آرام نوای کمانچه‌ای آبی آمد! / محمدرضا کلهر

آرام آرام نوای کمانچه‌ای آبی آمد! / محمدرضا کلهر

روزنامه بهار سه شنبه 15 مرداد

چوک:

http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/4524-2013-08-06-08-47-25.html

و سایت زیبای بلوط

http://www.balout.ir/zoom/1392_05/000915.php

http://baharnewspaper.com/News/92/05/15/16491.html

مرداد : به معنی زایش مهر و خورشید است

/ 0 نظر / 21 بازدید