# دکتر_نسرین_علی‌اکبری

بررسی جنبه‌های آشنایی‌زدایی در دو دفترِ شعر محمدرضا کلهر

بررسی جنبه‌های آشنایی‌زدایی در دو دفترِ شعر محمدرضا کلهر دکتر نسرین علی‌اکبری   عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان حجت بیگی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان چکیده آشنایی­زدایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید