کارگاه داستان

این روزها این کلاس ها از این قلم برگزار شده است:

کارگاه داستان دانشجویان دانشگاه کردستان

ترم اول: کلاس آموزش مبانی و سازه‌های داستان‌

زمان: بهار 93 خورشیدی

مکان: دانشگاه کردستان، ساختمان معاونت فرهگنی، کانون دانشجویان نویسنده دانشگاه کردستان

ترم دوم: کلاس آموزش سبک و تکنیک داستان‌

زمان: پاییز 93 خورشیدی

مکان: همان

ترم سوم: کلاس آموزش مکاتب و شیوه‌های داستان‌نویسی

زمان:زمستان 93 خورشیدی

مکان:همان

/ 0 نظر / 18 بازدید