نفد دو جلد از تریلوژی محمدرضا کلهر، یک وقت می بینید و بعد از دشت اول صبح

همایش ملی مترجمان کرد ایرانی و اداره کل نهاد کتابخانه های استان کردستان بر گزار می کند:با حضور منتقدان آقایان رضا امیری و جلال نصیری : نقد دو جلد از تریلوژی «محمدرضا کلهر»، با عناوین «یک وقت می بینید» و « بعد از دشت اول صبح»:

 وقت و نشانی:

دوشنبه 30 دیماه 1392 ساعت 16 

سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهید مطهری سنندج ،

واقع در سه راه توحید (سه راه ادب )


/ 0 نظر / 20 بازدید