A Blue Balloon: Yek Badkonak-e Abi

کتاب "یک بادکنک آبی "که در ایران زمستان 91منتشر شده بود این بار در: Espresso Book Machine

 

 

http://net.ondemandbooks.com/odb/selfespress/9781780833002

و آمازون

http://www.amazon.com/dp/1780833008

منتشر شده است.

ساختار کتاب متناسب با وضعیت پسامدرنیته امروز ، نوآوارانه و بکر است ابتدا متن یا سروده‌ها (منتشر در نشر داستان 91)آمده است سپس در بخش دوم نظر مولف در یک مصاحبه(روزنامه فرهیختگان با نام "بیرون از ابژه فرای استعاره ؛ یک مصاحبه آبی و صمیمی با «کلهر» " - از هیوا امیری )و در بخش سوم نظر مخاطب (نقدهای منتشر شده در روزنامه‌های "مغرب" و ...  درج شده است.

کتاب هاروارد:
http://www.harvard.com/ondemand/single/single.php?q=9781780833002&cs=selfespress
دانشگاه.utah:
http://odb.tools.lib.utah.edu/single.php?q=9781780833002&cs=selfespress
و:
http://printabook.flintridgebooks.com/single.php?q=9781780833002&cs=selfespress

 

/ 0 نظر / 25 بازدید