کافه کتاب کال برگزار می کند

کافه کتاب کال برگزار می کند:

خوانش کتاب شعر  آن حلزون آن حلزون محزون محمدرضا کلهر

با حضور منتقدین گرانمایه: شهاب ندیمی و افشین کریمی

منبع : کرد پرس

کافه کتاب کال

/ 0 نظر / 45 بازدید